TRIOMF ZIMBABWE
Soutterweg 1553, New Ardbennie,

Harare, Zimbabwe
Tel: (+263) 462 0120 / (+263) 462 0127
E-pos: zimbabwe@triomfsa.co.za

TRIOMF HELP PLAASLIKE BOERE

As deel van TRIOMF Zimbabwe se missie om die plaaslike boere te ondersteum deur kwaliteit TRIOMF produkte te voorsien, het die konsep vir die 'Container shop' ontwikkel. Die eerste verskeping van hierdie 'Container Shops' is gedurende Maart 2015 na Zimbabwe verskeep. Hierdie konsep betrek die plasing van 'Container shops' naby hoofpaaie in verskillende dele van Zimbabwe – hierdie 'Containers' word met die TRIOMF handelsmerk gemerk. Hierdie 'opslaan' lanbou winkels word dan deur plaaslike besigheidspersone bedryf, nadat dit deur die plaaslike gemeenskap en besluitnemers goedgekeur is. Die TRIOMF handelsmerk word oral aan die buitekant van hierdie winkels aangebring om die gemeenskap in kennis te stel van die kunsmis en landbou-chemikalieë produkte wat hier beskikbaar sal wees. Hierdie konsep staan nie slegs plaaslike besighede by in die vermyding van logistieke kostes sowel as perseel kostes nie, maar stel ook landbou produkte beskikbaar aan verskeie plaaslike boerderygemeenskappe.

TRIMF Zimbabwe container layout 160315